ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι σχετικές διατάξεις του N 2472/1997 που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ και όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3471/2006 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,  διέπουν τη  διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη του διαδικτυακού τόπου www.SwissTimes.gr

Με τη χρήση του δικτυακού τόπου www.SwissTimes.gr, ο επισκέπτης ή χρήστης συμφωνεί σχετικά με τη διατήρηση των πληροφοριών προσωπικών δεδομένων του που μας παρέχει, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικών αποτελεσμάτων και βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου καθώς επίσης και για οποιονδήποτε άλλο σύννομο σκοπό.

Ο διαδικτυακός τόπος www.SwissTimes.gr διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη ή χρήστη, σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.SwissTimes.gr επιθυμεί:

1.   να επιβεβαιώσει την ύπαρξη αρχείου προσωπικών του δεδομένων

2.   να  διορθώσει τα προσωπικά του δεδομένα

3.   να διαγράψει αυτά

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με το τμήμα Marketing, στο swisstimeswatches@gmail.com

Ρητά απαγορεύεται, η επίσκεψη ή χρήση του διαδικτυακού τόπου www.solidswiss.gr σε ανήλικους εκτός εάν έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι ανήλικες δεν πρέπει να γνωστοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών  δεδομένων από ανηλίκους, ο διαδικτυακός τόπος www.swisstimes.gr θα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Το διαδίκτυο δεν παρέχει απόλυτη ασφάλεια στη διακίνηση πληροφοριών κατά συνέπεια ο διαδικτυακός τόπος www.swisstimes.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών ή χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.swisstimes.gr και εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.swisstimes.gr δεν συμφωνεί με τους παραπάνω όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο www.swisstimes.gr